Overzicht van alle diensten:
 • MJOB
 • Energiemaatwerkadvies
 • Duurzaamheid
 • Vergunningen
 • quick-scan
 • integrale keuring
 • footprint
 • opleidingen
 • conditiemeten
 • hoeveelhedeninventarisatie
 • opstellen energielabel
 • energielabels/certificaten
 • opstellen MJOB
 • actualisatie MJOB
 • Breeam certificaaduurzame MJOB
 • aanbesteding onderhoudswerk
 • aannemerselectie
 • uitvoeringstoezicht
 • directievoering
 QuickScan / Integrale keuring
 • veiligheidskeuring installaties
 • brandveiligheid
 • constructie
 • asbest
 • inbraak
 • senioren
 • uitrustingsniveau
 • actuele tekeningen
 • huurwaardeberekening
Digitaal meetsysteem

> splitsing in appartementsrechten
> bouwkundige inspecties
bijzonder onderzoeken zoals bijv.:

 • financieel
 • overig
 • opstellen splitsingsdossier
 • controle op uitvoering splitsing
 • aan- en verkoopkeuring
 • opleveringsinspectie
 • bouwexploit/vooropname
 • schade-expertise
 • endoscopische onderzoek
 • thermografisch onderzoek
 • bouwkundig advies/rapportage
 • luchtkwaliteit
 • spouwmuurankeronderzoek
 • funderingsonderzoek
 • legionella
 • huurwaardeberekening (puntentelling)
 • woz waarde
 • opstellen kostenbegrotingen
 • opleidingen
 • coaching
 • footprint
 • software