De realisatie deskundig begeleiden
Wat een ander beter kan, moet je niet zelf willen doen

Een project in uitvoering start bij een goede voorbereiding. Een werkomschrijving, een budget en planning zijn de stukken die nodig zijn om de aanbestedingsfase in te kunnen. Vervolgens kan er vergelijking gemaakt worden en gunning verzorgd. Ook tijdens de uitvoering kan GeuS u behulpzaam zijn bij voortgangsbewaking, toezicht, kostenbewaking met meer- en minderwerkverrekening en oplevering met nazorg. Vaak worden onze medewerkers ingezet wanneer opdrachtgevers in eigen huis onvoldoende specifieke capaciteit heeft.

Aanbesteden

U heeft met GeuS het bezit in kaart gebracht en de uitvoeringsactiviteiten zijn strategisch ingepland. Het wordt tijd om de uitvoering te beginnen. Op tijd starten we met de voorbereidingen. We maken een uitgebreide omschrijving van het werk, in sommige gevallen een goed bestek. Daarbij besteden we aandacht aan de planning, communicatie en zaken als mogelijke subsidie, vergunningen die geregeld moeten worden, veiligheid & gezondheid e.d. Het geheel komt in het opgestelde projectplan.
Met het aanbesteden van GeuS weet u zich verzekerd van een goede start van de uitvoering.

Aannemerselectie

uitvoeren

De kwaliteit van het uitgevoerde werk staat of valt met een goede aannemer. Wellicht heeft u zelf ervaringen van uzelf of anderen. Wij kennen ook de betere aannemers bij u in de buurt. Het coördineren van het inkoopproces betekent niet alleen kijken naar de laagste prijs, maar ook aandacht voor de planning, de kwaliteit van de aanbieding e.d. 
Wanneer het proces van aannemerselectie en offertevergelijking achter de rug zullen we het contracteren van partijen verzorgen.

Directievoering

Het verbouwen, renoveren, nieuw bouwen en/of onderhouden van uw vastgoed vergen inzicht en kennis op de technisch gebieden van installaties en bouwkunde. Daarnaast is het essentieel dat u uw project goed verloopt in projectmanagement, dus:

– het informeren en onderhouden van contacten met betrokken partijen
– het sturen op de planning
– het afhandelen van meer- en minderwerk
– Voorkomen van faalkosten

Toezicht op de uitvoering

uitvoeren_2

Het toezicht op de uitvoering is een toezichthouder met technische kwaliteiten gecombineerd met goede communicatieve vaardigheden. Het zijn de gebruikers in de gebouwen, de eigen medewerkers van de uitvoerende partijen, de mogelijke onderaannemers, de gemeente enz. De taken van de toezichthouder zijn:

– het toezien op de kwaliteit tijdens de uitvoering
– oplevering
– projectevaluatie en behandeling klachten
– Revisie tekeningen en andere gegevens
– Garanties
– Nazorg met mogelijk een onderhoudstermijn.

Een goede werkomschrijving en strakke begeleiding van de aannemers moet borg staan voor kwaliteit, geringe faalkosten en een gecontroleerd bouwproces. GeuS vastgoed heeft hiervoor de geschikte bouwkundige en installatietechnische managers (opzichters, directievoerders) in huis die op de juiste momenten controleren en rapporteren.

De realisatie deskundig begeleiden. Uw investeringen verdienen een optimaal en kwalitatief hoogstaand niveau

Bewaren