Tijdig en strategisch plannen

adviseren

Niet te vroeg en niet te laat, daar gaat het om bij het uitvoeren van onderhoudswerk

Met de informatie uit de inspecties worden plannen gesmeed. De meerjarenonderhoudsbegroting maakt inzichtelijk welke activiteiten met bijbehorende kosten er in welk jaar gepland worden. In overleg met u worden de prioriteiten gesteld. We maken ook plannen voor u om energieverbetermaatregelen door te rekenen. Wat zijn de effecten op de energierekening, terugverdientijden en huurwaarde wanneer we isoleren, een HR ketel plaatsen of zonnepanelen installeren? Het is maar een greep uit de mogelijke energieverbetermaatregelen op de woning.

MJOB

De meerjarenonderhoudsbegroting (MOP) wordt ook wel MOP of MJO genoemd. Er zijn nog vele variaties. Er wordt eigenlijk steeds hetzelfde bedoeld. De maatregelen die uit de inspectie / conditiemeting met de hoeveelhedeninventarisatie komen, worden in een tabel uitgewerkt met normen, cyclus en levensduren. Dit is vaak een lange lijst met onderhoud behoevende gebouwelementen. Soms worden er per regel codes aan toegevoegd voor urgentie, budget en of prioriteit. De kosten worden in de kolommen van de voor ons liggende jaren gepresenteerd en opgeteld. Met deze onderhoudskosten die in de toekomst gepland worden, kunnen we het onderhoudsbudget samenstellen. Dit is belangrijk omdat de kosten per jaar sterk kunnen afwijken. Het is nodig om geld te gaan reserveren voor kosten die in de komende jaren verwacht worden. Met de  MJOB  van GeuS vastgoed komt u niet meer voor verrassingen te staan. Met een MJOB van GeuS stuurt op uw geld, kwaliteit en tijd als het om planmatig onderhoud gaat.

Energie Maatwerkadvies

adviseren_2

Vooral wanneer we onderhoudsactiviteiten plannen is het raadzaam om naar energie besparende maatregelen te kijken. Wanneer de schilder langs komt om te schilderen, vraagt u hem misschien meteen om het enkel glas voor dubbel glas (HR= hoog rendement) te vervangen. Een speciaal opgeleide en gecertificeerde energieadviseur komt de woning inspecteren en rekent met de EPA software de constructies en het verbruik door. Een maatwerkadvies houdt rekening met de specifieke eigenschappen van de woning, met het aantal bewoners en uw persoonlijke wensen. De te behalen besparingen zijn niet alleen afhankelijk van de maatregelen in het advies. Minstens zo belangrijk is het bewonersgedrag, dus let u ook op apparaten die standby staan, de wasautomaat ’s nachts laten draaien e.d. Bij de maatregelen die in het maatwerkadviesrapport staan moet u denken aan het aanbrengen van vloer, gevel, daksisolatie, het aanbrengen van zonnepanelen, een douche WTW, een Hoogrendementsketel e.d. 
Met een  energie maatwerkadvies  van GeuS bespaart u energie, daarmee minder CO2 uitstoot voor het milieu en minder gebruik van fossiele brandstoffen. Goed voor uw portemonnee.

Veiligheidsplan

Verhuurders hebben een zorgplicht naar huurders. Eigenaar/bewoners voelen zich ook veiliger in de woning wanneer zij weten dat periodiek de woning op veiligheidsaspecten wordt gecontroleerd. Is er sprake van een veilige elektrische, gas- en waterinstallatie. Is er misschien wel asbest? Zijn er rookmelders aanwezig of is de woning helaas inbraakgevoelig? Met een integrale inspectie op veiligheid worden deze mankementen zichtbaar en kan diegene die verantwoordelijk is, de maatregelen treffen en zo de risico”s uitsluiten.
Met een veiligheidsinspectie  van GeuS is de veilig wonen beter gewaarborgd.

Vergunningen

Wanneer de plannen uitgewerkt worden, blijkt nogal eens dat er ook een omgevingsvergunning gaat spelen.  De procedure is vaak lastig, maar GeuS neemt deze zorg weg.

Strategisch vastgoedbeheer

Kiest u voor:
– sloop en nieuwbouwen (aan de jongste nieuwbouweisen/bouwbesluit voldoen)
– instandhouden (geen investeringen)
– onderhouden (op natuurlijke momenten per bouwdeel)
– kleine renovatie (integrale oplossingen, beperkte scope)
– grote renovatie (integrale oplossingen, lange termijn)
Uw ambities bespreekt u met GeuS.

Met de plannen van Geus vastgoed begint u een goede start van de realisatie

GeuS vastgoed, advies, keuring, veiligheid, conditiemeting’, ‘GeuS vastgoed is uw partner om uw vastgoedbeheer goed te organiseren! Goed geregeld toch met inspectie en bouwkundig advies? GeuS vastgoed! Onafhankelijk en vernieuwend