Vernieuwend denken

innoveren

Het blijven innoveren is nodig om in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen. In deze tijd zijn er weer momenten om stil te staan bij de wijze waarop we zaken organiseren. Kunnen we met hetzelfde budget of minder toch het onderhoud op peil houden? Kunnen we ruimte scheppen voor veranderingen waar de vastgoedportefeuille op mee moet veranderen? GeuS vastgoed denkt hier met u over mee. We hebben de digitale meetstaat en de integrale inspectie. We hebben op het gebied van duurzaamheid de duurzame MJOB en de footprint. Een compleet overzicht van de diensten op de verschillende gebieden is:

Pro-actief meedenken met de klant is voor GeuS vastgoed vanzelfsprekend. Transparant zijn en optimaal communiceren zijn voorwaarden voor de gewenste vertrouwensrelatie. Samen de beoogde doelen bereiken leidt beslist tot plezierig werken! Voorbeelden van onze vernieuwende diensten zijn:  – digitale meetsysteem
– quickscan informatiebestanden
– integrale woningkeuring
– integreren energieverbetermaatregelen in de MJOB
– veiligheid van wonen

QuickScan

Soms heeft u volop informatie van het bezit, maar wilt het in het veld gecontroleerd hebben. Met de quickscan toetsen we uw informatie steekproefsgewijze of verzamelen deze. Blijkt tijdens de inspectie dat de informatie die aangereikt is grondig afwijkt van de situatie ter plekke, kunnen we alsnog een volledige opname doen. Dit kan bijvoorbeeld met:

•    Brandveiligheid
•    Asbest
•    Constructie
•    Inbraak
•    Plattegrond
•    Energielabel
•    Seniorenvoorzieningen
•    Uitrustingsniveau
•    Puntentelling

Wanneer over een langere periode het bezit systematisch aan de quick scan onderworpen wordt, zal de informatie in uw woningcartotheek waardevolle informatie voor het vastgoedbeleid leveren.

Uw strategisch vastgoedbeheer krijgt hiermee meer waarde.

Integrale keuring

innoveren_2

Vaak komen we in een gebouw voor slechts één handeling. De aanloopkosten van een afspraak maken, de reistijd e.d. zijn dan relatief hoog. Efficiënter kunnen we vastgoedinformatie verzamelen wanneer we deze investering combineren met het opnemen van het vastgoed op meer punten. Overlast voor bewoners kunnen we tot minimum beperken. Het is vaak lastig om binnen te komen en wanneer dat toch lukt is het goed om ‘alles’ meteen in kaart te brengen.
De gegevens van een integrale keuring kunnen gebruikt worden om complex of zelfs over het gehele bezit betrouwbare informatie te verzamelen zodat beleidsinformatie beter onderbouwd wordt. Voor het combineren komen de volgende inspecties in aanmerking: Brandveiligheid, Asbest,   Constructie, Inbraak, een actuele plattegrond, energielabel, seniorenvoorzieningen, uitrustingsniveau en puntentelling. Is er toch aanleiding tot nader onderzoek dan plannen we dat in. Bij onveilige situaties met directe noodzaak tot actie wordt dit meteen ingezet. Het mutatiemoment is vaak het geschikte moment om deze integrale inspectie uit te voeren. De GeuS inspecteurs zijn multidisciplinair opgeleid, zijn communicatief vaardig en beschikken over de digitale middelen om efficiënt te werk te gaan.

Opleidingen

innoveren_3

Studenten die interesse hebben in strategisch vastgoedbeheer kunnen bij GeuS voor tal van opleidingen terecht. Wij leveren graag een bijdrage in de kenniseconomie.

Duurzaamheid

Duurzaam is het woord van de laatste jaren. Het is een containerbegrip geworden. Wat bedoelen we er eigenlijk mee? Duurzaamheid is voor Geus de standaard. Je vindt het terug in al onze diensten. Het is ingebed in onze visie en aanpak. Alle diensten hebben een duurzaam karakter. Breeam is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Het keurmerk BREEAM -NL In-Use is voor gebouwen in gebruik. Dit beoordeelt al bestaande gebouwen op drie niveaus: Gebouw, Beheer en Gebruik. Dit is in de zomer van 2011 operationeel geworden.
Met een Breeam traject van GeuS weet u zich verzekerd van een  duurzaam gebouw  in gebruik.

Footprint

Wij Nederlanders, consumeren meer dan de aarde kan voortbrengen. Nog veel te weinig wordt er in Nederland aandacht besteed aan de footprint. De ecologische voetafdruk kan GeuS berekenen. Het getal geeft aan hoeveel biologische grond- en wateroppervlakte een gezin, groep of bedrijf in een jaar gebruikt om zijn consumptieniveau te handhaven en het afval te kunnen verwerken. Het gaat om een hypothetisch getal, gemeten in mondiale hectares. Belangrijker echter is het gesprek dat gaat over de verlaging( vermindering van CO2-uitstoot) cq doelstellingen die organisaties opstellen en waar maken.

Lean

Met lean organiseren we doelgericht op efficiency. Er wordt een flexibele werkomgeving ontwikkeld die de klant centraal stelt en waarbij mogelijke verspilling geëlimineerd wordt.

De key factoren in het lean proces zijn:
•    Voorraad reduceren
•    Doorlooptijd verminderen
•    ‘flow’ in het proces creëren
•    ‘pull’ creëren
•    Streven naar perfectie