school

Uw School

De school is een fris gebouw voor optimale prestaties van leerlingen.

Het onderhouden van het schoolgebouw is niet uw kerntaak. Toch is goede huisvesting niet onbelangrijk. De omgeving voor uw leerlingen draagt mede bij tot een goede ontwikkeling. U kent wellicht de onderwerpen asbest en heeft dit misschien ‘opgelost’. De vraagstukken van vandaag zijn: 1. hoe kunnen we bijdragen aan energiebesparing/beperking van CO2 uitstoot, 2. De frisse school met speciale aandacht voor de kwaliteit van de lucht in de school en 3. de functionaliteiten die het schoolgebouw biedt.

Met de diensten van GeuS sturen wij op de kwaliteit die het schoolgebouw moet bieden.  meer weten …..

uw zorgcomplex
nog onder bewerking