De Vereniging van Eigenaren
(VvE)

verenigingvaneigenaren

Het besturen van een Vereniging van Eigenaren
U bent bestuurder en wilt de belangen van de appartementseigenaren goed behartigen.  Niet zelden zijn discussies over de hoogte van de servicekosten een lastige zaak. Onafhankelijke ondersteuning helpt daar enorm bij. De onderhoudskosten bepalen voor een groot deel de hoogte van de servicekosten.

De overheid
Een vereniging van eigenaren moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Daarbij verplicht de overheid dat de VvE er een reservefonds bijhoudt.  Nog veel verenigingen blijken dit niet geregeld te hebben.

Aan- en verkoop van een appartement       

Het wordt nogal vaak overgeslagen maar is niet onbelangrijk. De notaris moet informatie inwinnen bij de VvE betreffende reservingen in het fonds. Hij kan bij de aan- of verkoop de gedane bijdragen in de aan- of verkoop verrekenen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur       

Bestuurder van een VvE zijn is niet zonder vrijblijvend. Een bestuurder kan aansprakelijk gesteld worden bij nalatigheid.

Appartementseigenaren komen samen in de Vereniging van Eigenaren om samen besluiten te nemen over het gebouw en de directe omgeving ervan. Een onafhankelijk advies van een derde partij ondersteunt in grote mate de beslissingen die genomen moeten worden. Niet alleen komen vraagstukken ten aanzien van het in stand houden van het gebouw aan de orde, want ook doordat de wereld verandert zullen er aanpassingen aan de gebouwen nodig blijken. Ook als VvE wilt u bijdragen aan een duurzame wereld en energie besparen/CO2 uitstoot beperken.

Inzicht in wat er moet gebeuren en wat het kost, goed geregeld, toch? De onderhoudskosten voor uw VvE gebouw hebben een grillig verloop. Het ene jaar weinig en het andere jaar hoge kosten. Voorkom dat u voor verrassingen komt te staan. Appartementseigenaren houden daar toch niet van!

De jaarlijkse onderhoudskosten berekenen

verenigingvaneigenaren_1

De stappen naar een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP):
•    Gegevens verzamelen
•    Vragenlijst invullen en uitgangspunten vaststellen
•    Inspectie
•    Hoeveelheden berekening
•    Invoeren in de MJOB software
•    Concept rapport bespreken met het VvE bestuur
•    Evt gewenste prioriteiten verwerken

Toelichting geven in VvE vergadering
Een VvE kan natuurlijk over een MJOB beschikken. Dezelfde stappen worden doorlopen met gebruik making van de voorhanden gegevens. U mag ervan uitgaan dat het plan voor de komende 3 jaren een uitvoeringsplan geeft. 3 jaarlijks moet echter het plan geactualiseerd worden. Zo blijft de MJOB actueel en geeft opnieuw goed beeld van de te verwachten onderhoudskosten.

De actualisatie

Na 3 jaar wordt het plan geactualiseerd.
Dezelfde stappen worden doorlopen als bij het opstellen met uitzondering van de hoeveelhedenberekening. Die is er natuurlijk al. Bij de invoer in de MJOB is het aanpassen van de gegevens die in de software aanwezig zijn.

Het uitvoeren van onderhoudswerk

verenigingvaneigenaren_2

In de najaarsvergadering is het plan toegelicht en geeft u goedkeuring op het exploitatiebegroting van het volgende jaar. Het bestuur gaat met de voorbereidende uitvoering aan de slag:

  • Omschrijving van het werk
  • Offertes aanvragen
  • Offertevergelijking
  • Gunning van het werk
  • Toezicht op de uitvoering (kwaliteitsbewaking)
  • Bewonersbegeleiding
  • Bewaking van budget (meer- en minderwerk) en de planning
  • Oplevering en garantieverklaring
  • Nazorg

Gelukkig kunnen wij u bij deze stappen volledige ondersteuning bieden.
Na afloop staat uw pand er weer spik en span bij.

Onderhoud kunnen we best nog wel even uitstellen, maar bij veel VvE’s komt het tot afstel en dat leidt tot achterstallig onderhoud met veel hogere kosten. Een meerjarenonderhoudsbegroting maakt inzichtelijk welke kosten voor onderhoud u op de korte en lange termijn kunt verwachten. Een meerjarenonderhoudsbegroting maakt inzichtelijk dat we tijdig en strategisch de onderhoudsactiviteiten op het juiste tijdstip kunnen uitvoeren. Niet te vroeg en niet te laat. Wij komen naar u toe en adviseren u, maar prioriteiten stelt u zelf. Heeft u een MJOB van ons bij de hand dan zijn de soms oeverloze discussies over het onderhoud snel beslecht en behoren gauw tot het verleden. Gelukkig kunt u op onze onafhankelijke en deskundige aanpak rekenen.

Met de diensten van GeuS worden uw servicekosten goed besteed.